Film in TV – Mercoledì 01/04/15

inside-man– INSIDE MAN di Spike Lee (2006), ore 21.15, RETE 4

– FEMME FATALE di Brian De Palma (2002), ore 21.00, IRIS

– AMERICAN HISTORY X di Tony Kaye (1998), ore 23.50, RETE 4